Verbeter je conditie met yoga in Groesbeek

Bij Yogapraktijk Gaia in Groesbeek kun je terecht voor klassiek Vini yoga. Lees hier alles over de voordelen van yoga voor lichaam en geest.

Neem contact op

Waarom yoga goed voor je is...

Yogaoefeningen, asana’s genoemd, verbeteren je lichamelijke conditie. Dit heeft betrekking op de ademhaling, de spieren en pezen, de gewrichten en gewrichtskapsels, het endocriene stelsel wat zorgt voor het afscheiden van hormonen, de bloedcirculatie en de energiedoorstroming.

 

Je leert je lichaam beter kennen en daardoor ook de mogelijkheden en de beperkingen die we allemaal in mindere of meerdere mate hebben. Yoga kan de concentratie en de rust in jezelf verbeteren.

 

De ademhalingsoefeningen hebben niet alleen een kalmerende werking, ze kunnen ook therapeutisch gebruikt worden bij lichamelijke klachten, bijvoorbeeld bij een verhoogde bloeddruk. Daarbij is dan ook een nadere beschouwing van je levensstijl essentieel.

Aandacht voor en bewustwording van het lichaam en de ademhaling maar ook het bewust worden van zintuigen en gedachten, staan centraal in de lessen.

Je leert met aandacht in het hier en nu te zijn en zo leer je grenzen te voelen en daarnaar te handelen. Hierbij gaat het nooit om het leveren van een prestatie maar altijd om het handelen naar eigen kunnen. De eerste yogaregel is Ahimsa: het betekent niet kwetsen, geweldloosheid.

 

Bij Yogapraktijk Gaia in Groesbeek kun je terecht voor klassieke Viniyoga lessen. Yoga beoefen je dus altijd op je eigen manier binnen de grenzen van je mogelijkheden en met respect voor je lichaam.

Je leert open en aandachtig in het hier en nu te zijn. Je neemt even afstand van al je bezigheden en beslommeringen en ook dat heeft een rustgevend effect.

 

Elke les eindigt met ruime aandacht voor de eindontspanning en verinnerlijking/meditatie.

 

De (dagelijkse) beoefening van yoga, aangepast aan je mogelijkheden, verhoogt de kwaliteit van je leven op alle vlakken. Iedereen kan yoga beoefenen, ongeacht leeftijd, lichaamsbouw, conditie en ervaring.

 

Ik nodig je van harte uit voor een gratis proefles om te ontdekken welke invloed yoga op jouw heeft. Ervaring met yoga is niet nodig.

Mantra's

Aan het begin van de les zing ik soms een mantra waarin we vragen om bescherming en een goede samenwerking. De tekst is in het Sanskriet.

 

OM saha navavatuOM moge Hij ons beide beschermen
saha nau bhunaktumoge Hij ons beide voeden
saha viryam karavavahaimogen wij met geestdrift samenwerken
tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahailaat wat wij geleerd hebben uitstralen
OM santih santih santihmoge er geen onenigheid zijn tussen ons
 OM vrede vrede vrede

 

Yoga is geen religie, bij het woord Hij in bovenstaande mantra kun je denken aan God, Boeddha, Allah, het Universum, het Licht, Liefde etc, iets wat jou aanspreekt.

 

Aan het einde van de les zing ik soms een mantra met de wens voor vrede en geluk voor alle levende wezens.

 

OM sarvesam svastir bhavatuOM moge alle wezens voorspoed kennen
sarvesam santir bhavatumoge alle wezens vrede kennen
sarvesam purnam bhavatu                                             moge alle wezens vervulling kennen
sarvesam mangalam bhavatumoge alle wezens welstand kennen
OM santih santih santihOM vrede vrede vrede

Nog wat meer informatie als je het leuk vindt om nog even verder te lezen...

Wanneer in onze westerse wereld een onervaren persoon de praktijk van yoga ontdekt in een beginnersles, dan zou hij weleens de indruk kunnen hebben dat het gaat over een soort geraffineerde gymnastiek die gebruik maakt van de ademhaling en die bedoeld is om het lichaam te ontspannen en de geest tot rust te brengen. Yoga is nochthans veel meer dan dat. Het lijkt me dan ook nuttig om daaromtrent enige uitleg te verstrekken aan allen die met de beoefening ervan willen beginnen.

 

De oorsprong van yoga ligt in een ver verleden. Hij is in India tot ontwikkeling gekomen meer dan 2000 jaar geleden. Hij komt voort uit de ontmoeting van de Vedische cultuur eigen aan de nomaden die uit het noordwesten kwamen en van een Dravidische cultuur die reeds duizenden jaren aanwezig was in het zuiden van het subcontinent.

 

Vereenvoudigd kunnen we zeggen dat yoga gebaseerd is op een diepe, fijne en objectieve kijk op de mens, zijn leven en zijn betrachtingen. Daarvan uitgaande stelt yoga zekere gedragswijzen voor in de vorm van welbepaalde ethische gedragsregels en stelt technieken voor die ons kunnen helpen om eerst en vooral gelukkig te leven en in goede gezondheid, en vervolgens om ons in staat te stellen om geleidelijk aan onze ware aard te ontdekken, ons te bevrijden van de ketens van het verleden en om ons te “redden” in de metafysische zin van het woord.

Het komt er met andere woorden op neer om de realiteit te herkennen van wat wij in wezen zijn; een spiritueel wezen dat onvergankelijk is en in wezen zalig (onveranderlijk gelukkig). In deze betekenis situeert yoga zich op het vlak van alle gekende filosofische en spirituele disciplines.

 

De klassieke yoga bevat een zogenaamd uitwendig deel. Dit stelt de toepassing voor van gedragsregels met betrekking tot de wereld en tot onszelf, de toepassing van een lichamelijke discipline en een discipline van de ademhaling evenals een praktijk van psycho-sensoriële beheersing die de concentratie en de innerlijke rust begunstigt.

Yama’s: de universele morele geboden gericht op de samenleving:

 • Geweldloosheid, ahimsa
 • Eerlijkheid, satya
 • Niet stelen, esteya
 • Kuisheid, brahmacarya
 • Hebzuchtloosheid, aparigraha

Yoga bevat ook een inwendig deel dat handelt over de technieken van concentratie, meditatie en éénwording, die geleidelijk aan gaan naar de mogelijkheid van een doordringend, juist en rustig inzicht in alle dingen, in een woord, naar wijsheid.

Niyama’s: zuivering van het zelf middels discipline en beheersing;

 • Zuiverheid, sauca
 • Tevredenheid, santosa
 • Soberheid, tapas
 • Zelfstudie, svadhyaya
 • Toewijding aan het Hoogste, Isvara Prani-dhana ( God, Buddha, Allah, het Universum, het Licht etc)

Viniyoga

De term “viniyoga” behoort tot de klassieke yoga. Hij wijst erop dat de keuze van de oefeningen met de grootste zorg moet gebeuren. In zijn onderwijs gebruikt professor T. Krisnamacarya uit Cennai in Zuid-India (1888-1989) deze term om met kracht aan te dringen op het belang van een juiste aanpassing van de psychosomatische technieken van yoga aan elke beoefenaar, rekening houdend met een zeker aantal individuele gegevens. In 1993 verscheen het tijdschrift “Viniyoga”en vrijwel onmiddelijk daarna de verschillende bewegingen van leraren die genoemd werden naar deze term. Dit alles op aanraden van T.K.V. Desikacar, zoon en leerling van Krisnamacarya.

 

Het was inderdaad van het grootste belang om te zorgen voor een gepaste toepassing van yoga voor de Westerling die zo verschillend is van de Indiër, fysiek, cultureel en nog op andere vlakken. Dit idee om zorgvuldig rekening te houden met een heleboel elementen vooraleer een onderricht te geven is dus essentieel voor de overdracht van yoga in het Westen.

 

Viniyoga betekent de juiste toepassing. Het is een dynamische en persoonsgerichte stijl van yoga.

Er is veel aandacht voor de adem en de houdingen worden op het ritme van de adem uitgevoerd. Ieder naar eigen kunnen en rekening houdend met eventuele beperkingen en persoonlijke behoeften. En wars van prestatiegerichtheid.

 

Het beoefenen van Viniyoga draagt bij aan het behouden en/of verbeteren van de verschillende lichaamsfuncties, het ontwikkelt en verdiept de bewustwording van de ademhaling, het lichaam, de gedachten en emoties en het leert je daar naar te kijken zonder oordeel.

 

Elke drie weken krijg je een nieuw oefenschema op papier. Drie weken dezelfde houdingen uitvoeren geeft verdieping van de beleving en rust. En het oefenschema bied je een verantwoorde manier om als je dat wilt, thuis te kunnen oefenen.

 

Ik vind het erg fijn om deze kennis te mogen uitdragen voor het welzijn van de beoefenaar.

De psychosomatische technieken

De drie voornaamste psychosomatische technieken van de klassieke yoga zijn de houdingen (āsana’s), de ademhalingstechnieken (prānāyāma’s) en bepaalde verzegelingen (mudrā’s) die de loop van de levenskracht (prāna) beheersen in het lichaam. Deze technieken worden gezamenlijk gebruikt in oefenschema’s van veranderlijke duur en intensiteit. Zij spelen een belangrijke rol in het geheel van de yogabeoefening. Men kan de voornaamste effecten van deze praktijken samenvatten in vijf punten:

 • Zorgen voor, het bewaren van en het ontwikkelen van kracht, lenigheid, weerstand, evenwicht en de ontspanning van het lichaam
 • Het oprichten, recht maken van het lichaam, het verbeteren en uitlijnen in de diepte
 • Het onderhouden van het “vuur van de spijsvertering” (vitaliteit) op zijn beste niveau
 • Het harmoniseren, ordenen en oriënteren van de loop van de levenskracht
 • Het ontwikkelen van het concentratievermogen van de geest; dit bevordert de verinnerlijking, de stille overpeinzing, de gemoedsrust en de meditatie

Deze vruchten van de beoefening van yoga betreffen op de allereerste plaats de fysieke en mentale gezondheid. Iemand die heel regelmatig yoga beoefent is over het algemeen heel gezond. Hij beschikt over een goed evenwicht en heeft veel energie tot op hoge leeftijd. Bovendien, indien hij er dieper en dieper op ingaat, dan zal het feit van het dagelijks herhalen van het verkennen van zijn lichaam en van zijn ademhaling, gecombineerd met de observatie van de diepere gewaarwordingen, geleidelijk aan de gunstige omstandigheden tot stand brengen voor het ontwikkelen van het innerlijke leven, voor het zoeken naar vrede, het zoeken naar de Bron, naar die innerlijke vreugde die uitgaat van de grond van het wezen.