Yogapraktijk GAIA

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Algemene voorwaarden

* Als je een les verhinderd bent mag je de les inhalen op een ander tijdstip. Wel dient dit binnen hetzelfde seizoen plaats te     vinden. Niet ingehaalde lessen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend seizoen.


* Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig uitvoeren van de oefeningen waarbij met name     gewezen wordt op het zelf invoelen en aanpassen van de oefening naar eigen kunnen.


* Het deelnemen aan de lessen is op eigen risico, ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door   ongevallen of letsel of het zoekraken van eigendommen.


* Betaling van het cursusgeld altijd via de bank en binnen 3 weken na start van het seizoen.


* Draag tijdens de les liever geen (extra) parfum, er zijn mensen die hier erg gevoelig op kunnen reageren.


* In geval van ziekte of overmacht van mezelf, geef ik mezelf de ruimte om me maximaal 1 les per termijn niet te verplichten   tot inhalen of geldteruggave. Het staat je uiteraard vrij om een op deze wijze gemiste les op een ander tijdstip te komen   inhalen.